• Vyučovanie od 10.5.2021

     • Od pondelka 10.5.2021 SZUŠ Talent-UM Michalovce vyučuje prezenčne všetky odbory a predmety

       

      Žiak:

      • predkladá (pri prvom nástupe) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

      • dodržiava protiepidemiologické opatrenia R-O-R

      • riadi sa pokynmi učiteľa

      Rodič/zákonný zástupca:

      • nevstupuje do budovy *

      Cudzie osoby:

      • nevstupujú do budovy *

      *Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní. (Vyhláška ÚVZ 200/2021).

       

     • Na medzinárodnom multižánrovom festivale uspeli aj naši žiaci

     • Až 24 krajín z celého sveta sa zúčastnilo na festivale The world of Art, ktorý sa konal v online priestore. 

      Za SZUŠ Talent-UM Michalovce získali ocenenia aj naši žiaci z tanečného a hudobného odboru. Za oblasť hudby v hre na husle získala laureáta a 3. miesto Rebeka Bižová z triedy p. uč. Mateja Buraša (teacher). Za tanec sa zúčastnili s vlastnými nahrávkami Ivana Savovová (I. miesto laureát - tanec/choreografia/contemporary); Alica Hrdinská (I. miesto - tanec/choreografia/contemporary) a Hana Hrdinská (III. miesto - tanec/choreografia/contemporary). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Vyučovanie od 3.5.2021

     • Od 3.5.2021 sa škola riadi podľa pravidiel v červenom okrese! Pre vstup do budovy žiaka vyžaduje škola iba čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Testy nie sú potrebné!

      Prezenčne sa vyučuje len individuálna forma (hudobný odbor - hra na nástroji).

      Dištančne sa naďalej vyučujú kolektívne odbory (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, audiovizuálny) a predmet hudobná náuka.


     • Vyučovanie v škole od 26.4.2021

     • Od 26.4.2021 je umožnené prezenčné vzdelávanie (v škole) v individuálnej forme štúdia pre žiakov vo veku všetkých ročníkov základných škôl (ZŠ) a končiacich ročníkov stredných škôl. Viac info tu.

      Kolektívne odbory a predmety (vrátane hudobnej náuky) zostávajú v dištančnej podobe.

      Pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky).

      Pre žiakov od 5. ročníka ZŠ je potrebný negatívny test a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (vrátane negatívneho testu jedného z rodičov, alebo výnimky) - využite podanie cez edupage.

      Viac info pred nástupom do školy tu

     • Vyučovanie po Veľkej noci (od stredy 7.4.2021)

     • Aj po Veľkonočných prázdninách pokračujeme vo vyučovaní za rovnakých podmienok, teda žiaci vo veku I. stupňa ZŠ - individuálna forma: prezenčne (okrem dychov a spevov). Všetci ostatní dištančne. Nezabúdajme na dodržiavanie opatrení (R-O-R), elektronické alebo papierové čestné vyhlásenie, negatívny test aspoň jedného rodiča nie starší ako 7 dní a pozitívna nálada :)

     • Rúško verzus respirátor?

     • Žiaci vo veku I. stupňa ZŠ v SZUŠ (prezenčná výučba v škole) od 15.3.2021 nepotrebujú nevyhnutne respirátor!

      Žiaci potrebujú za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

      Pripomíname podpísanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s preukázaním sa platného negatívneho testu rodiča (7 dňový). Odporúčame zadať cez edupage (návod).

     • Savana Talent-UM, žiaci!

     • Prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálnej formy vo veku I. stupňa ZŠ pokračuje aj od 8.3.2021. Tešme sa z toho a všetci si prajme zdravie a trpezlivosť..

      Využívajte čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti cez edupage - chránime lesy!

      Prikladáme úsmevnú nahrávku žiaka literárno-dramatického odboru. Podobnosť s inými osobami čisto náhodná! :)

     • Otvorenie SZUŠ od 3.3.2021

     • Pre žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku I. stupňa základnej školy a materskej školy sa otvára prezenčné vyučovanie. Prezenčne sa nevyučujú dychové nástroje a spev. Skupinové vyučovanie a starší žiaci pokračujú dištančne.

      Podmienka pre vstup do školy:

      • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (papierovo alebo cez edupage),
      • nahliadnutie do negatívneho testu zákonného zástupcu žiaka nie staršieho ako 7 dní
      • zákaz vstupu rodičov do budovy školy
      • dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v škole (rúško/respirátor - dezinfekcia rúk - odstupy)

      Tešíme sa na rozvíjanie talentov :)

     • Jarné prázdniny 2021

     • Od pondelka 22.2. do piatka 26.2.2021 si oddýchnite a využite jarné prázdniny. Pravdepodobne opäť dištančne sa stretáme 1.3.2021.

      Pozrite si galériu prác našich žiakov výtvarného odboru a nechajte sa inšpirovať zimnými športami.

     • Zníženie výšky príspevku v 2. polroku

     • Zriaďovateľ školy rozhodol o znížení výšky príspevku (školné) pre všetkých žiakov v 2. polroku 2020/21. Viac info TU alebo u triedneho učiteľa. Príspevok za 2. polrok je potrebné uhradiť do konca februára 2021.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@szustalentum.sk
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje