• Prijímacie skúšky - termíny

     • Riaditeľ školy určuje

      prijímacie skúšky - Detský folklórny súbor ZEMPLINÍK

      7. a 8. septembra 2020 od 14,00 - 17,00 h

      Uchádzači o ďalšie odbory, ktorí nestihli prijímacie skúšky, budú preskúšaní začiatkom septembra. O termínoch budeme informovať.

     • Prijímacie pohovory na školský rok 2020/21

     • Elektronickú prihlášku nájdete v hornom menu stránky. O termínoch prijímacích skúšok pre jednotlivé odbory budeme uchádzačov informovať.

     • Obnovenie skupinového vyučovania od 10.6.2020

     • Od stredy 10.6.2020 sa obnovuje na SZUŠ Talent-UM a jej pobočkách aj skupinová forma vyučovania. Dobrovoľne, podľa "starých" rozvrhov. Viac u triednych učiteľov. :)

     • Obnovené vyučovanie od 1.6.2020

     • Podľa Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy je od 1.6.2020 na škole obnovené vyučovanie v individuálnej forme (hudobný odbor). Skupinové vyučovanie pokračuje v dištančnej forme.

   • Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • talentum.riaditel@gmail.com
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

   • Zátišie, ilustrácia, komiks
   • 3D obrázok
   • Kultúrny zážitok
   • Grafolist
   • Komiks
   • Veselý zážitok
   • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
   • Obrys, útvar
   • Deň Zeme
   • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
   • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
   • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)