• Vyučovanie od 10.5.2021

     • Od pondelka 10.5.2021 SZUŠ Talent-UM Michalovce vyučuje prezenčne všetky odbory a predmety

       

      Žiak:

      • predkladá (pri prvom nástupe) čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

      • dodržiava protiepidemiologické opatrenia R-O-R

      • riadi sa pokynmi učiteľa

      Rodič/zákonný zástupca:

      • nevstupuje do budovy *

      Cudzie osoby:

      • nevstupujú do budovy *

      *Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní. (Vyhláška ÚVZ 200/2021).

       

     • Na medzinárodnom multižánrovom festivale uspeli aj naši žiaci

     • Až 24 krajín z celého sveta sa zúčastnilo na festivale The world of Art, ktorý sa konal v online priestore. 

      Za SZUŠ Talent-UM Michalovce získali ocenenia aj naši žiaci z tanečného a hudobného odboru. Za oblasť hudby v hre na husle získala laureáta a 3. miesto Rebeka Bižová z triedy p. uč. Mateja Buraša (teacher). Za tanec sa zúčastnili s vlastnými nahrávkami Ivana Savovová (I. miesto laureát - tanec/choreografia/contemporary); Alica Hrdinská (I. miesto - tanec/choreografia/contemporary) a Hana Hrdinská (III. miesto - tanec/choreografia/contemporary). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@szustalentum.sk
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • talentum.riaditel@gmail.com
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje