• Termíny prijímacích skúšok

     • Pre školský rok 2021/22 riaditeľ SZUŠ vyhlásil termín prijímacích skúšok - 

      14. - 18. júna 2021

      od 14,00 - 17,00 h v budove SZUŠ na Okružnej 3552 v Michalovciach

      DFS Zempliník bude mať prijímacie skúšky 6. a 7. septembra 2021

      Registrujte sa cez elektronickú prihlášku

     • Organizácia vyučovania od 17.5.2021

     • Aktuálne škola vyučuje podľa školského semafóru a nachádza sa v zelenej fáze.

      Všetky odbory a predmety sú vyučované prezenčne. Naďalej platí dodržiavanie epidemiologických opatrení (Rozostup - Rúško - Dezinfekcia rúk). 

      Zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka od 17.5.2021 iba raz. V prípade prerušenia dochádzky (špecifikum výučby v ZUŠ nie na dennej báze) predkladá nové vyhlásenie.

      Odporúčame zasielať vyhlásenie cez edupage!

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

     • Na medzinárodnom multižánrovom festivale uspeli aj naši žiaci

     • Až 24 krajín z celého sveta sa zúčastnilo na festivale The world of Art, ktorý sa konal v online priestore. 

      Za SZUŠ Talent-UM Michalovce získali ocenenia aj naši žiaci z tanečného a hudobného odboru. Za oblasť hudby v hre na husle získala laureáta a 3. miesto Rebeka Bižová z triedy p. uč. Mateja Buraša (teacher). Za tanec sa zúčastnili s vlastnými nahrávkami Ivana Savovová (I. miesto laureát - tanec/choreografia/contemporary); Alica Hrdinská (I. miesto - tanec/choreografia/contemporary) a Hana Hrdinská (III. miesto - tanec/choreografia/contemporary). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@szustalentum.sk
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • talentum.riaditel@gmail.com
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje