• Tanečný odbor

   • Tanečný odbor SZUŠ Talent-UM poskytuje ucelený systém výchovy a vzdelávania, ktorý poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie. Jednotlivé zložky tohto systému a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postune sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého tanečného povolania.

    Hlavným cieľom je výchova umením (formovanie osobnosti), rozvoj schopností tvoriť a prijímať umenie, rozvíjať sebavedomie, pestovať správne návyky držania tela, rozvoj koordinácie pohybov a rytmického cítenia.

    Pestovať zmysel pre dobro a krásu, rozvíjať talent, kreatívne myslenie a emožnú inteligenciu. Deti, ktoré v sebe objavia nadanie a chcú sa zdokonaľovať v tanečnom umení, v SZUŠ Talent-UM dostanú potrebné vzdelanie, kde sa oboznamujú so všetkými potrebnými technikami klasického, ľudového, moderného aj jazzového tanca. Do súborov alebo škôl tak prichádzajú dobre tanečne pripravené.

 • Pedagógovia tanečného odboru

   • Marína GREGOVÁ
   • Marína GREGOVÁmarinagregova@gmail.com
   • Bc. Dominika JANÚCHOVÁ
   • Bc. Dominika JANÚCHOVÁdominika.hornakova93@gmail.com
   • Mgr. Art. Miroslav KISTY
   • Mgr. Art. Miroslav KISTYytsik1@gmail.com
   • Mgr. Martina POPAĎÁKOVÁ
   • Mgr. Martina POPAĎÁKOVÁ(elokované pracovisko Trebišov)martinamarcin@gmail.com
  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 skola@szusmi.sk
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • skola@szusmi.sk
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
  • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
  • Vianočné predstavenie 2.12.2019
  • Kto je mojim ochrancom
  • Vianočný predaj výrobkov žiakov 2019
  • Svet, ktorý v sebe nosím - 26.10.2019
  • Ako baba Pačmaga ženícha zháňala
  • Stavanie mája - Elokovaná trieda Trebišov
  • Tamarka a jej hračky
  • Cesta rozprávkou (el. trieda Trebišov)
  • Koncert pre MŠ
  • Hráme si doma