• Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 skola@szusmi.sk
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@gmail.com
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • skola@szusmi.sk
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

   • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
   • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
   • Vianočné predstavenie 2.12.2019
   • Kto je mojim ochrancom
   • Vianočný predaj výrobkov žiakov 2019
   • Svet, ktorý v sebe nosím - 26.10.2019
   • Ako baba Pačmaga ženícha zháňala
   • Stavanie mája - Elokovaná trieda Trebišov
   • Tamarka a jej hračky
   • Cesta rozprávkou (el. trieda Trebišov)
   • Koncert pre MŠ
   • Hráme si doma