Prihláška na štúdium na našej škole

Vitajte v elektronickom prihlasovaní Vášho dieťaťa do Súkromnej základnej umeleckej školy - Talentum v Michalovciach. Ponúkame Vám umelecký rozvoj v 5 odboroch. Pri hudobnom nástroji uveďte, o ktorý máte záujem. 

Podmienka pre prijatie dieťaťa v školskom roku 2020/21 je rok narodenia 2014! Deti narodené v roku 2015 bude škola zadeľovať podľa sumarizácie ostatných prijatých žiakov začiatkom septembra 2020.

Dodatkové prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia začiatkom septembra. O presnom termíne bude škola informovať.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Vypĺňanie elektronickej prihlášky je intuitívne. Postupujte z hora a vyplňte všetky požadované okná.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Zátišie, ilustrácia, komiks
  • 3D obrázok
  • Kultúrny zážitok
  • Grafolist
  • Komiks
  • Veselý zážitok
  • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
  • Obrys, útvar
  • Deň Zeme
  • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
  • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
  • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)