• Logo školy

    • Logo školy je inšpirované slávnym obrazom Tanec od Henriho Matissa, ktorý výrazne ovplyvnil výtvarné umenie 20. storočia. Logo vyjadruje pohyb a dynamiku tanca. Päť farebných figúr reprezentujú jednotlivé odbory, ktoré sa uzatvárajú v symbióze kruhu. Jednotlivé odbory (hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, odbor multimediálnej a audiovizuálnej tvorby) v symbolickom význame medzi sebou navzájom komunikujú a kooperujú.  

     Autor loga: Mgr. art. Peter TIMEČKO (2018)

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Zátišie, ilustrácia, komiks
  • 3D obrázok
  • Kultúrny zážitok
  • Grafolist
  • Komiks
  • Veselý zážitok
  • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
  • Obrys, útvar
  • Deň Zeme
  • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
  • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
  • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)