• Dištančné vzdelávanie v našej škole prebieha formou online vyučovania, zadávaním úloh a podľa inštrukcií triednych učiteľov. 

    Škola prechádza na jednotný a bezpečný vzdelávací priestor a výučbu cez Microsoft Teams (Office 365). Každý učiteľ a žiak má vlastný účet s prihlásením a je zaradený do tried, ktoré navštevuje.

    Edupage ako aplikácia pre hodnotenie žiakov a komunikáciu v škole zostáva v platnosti naďalej.

    Návod ako používať MS Teams pre žiakov

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje