• Profil školy

    •      História Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um na Okružnej ulici sa začala písať v septembri 2006. Škola už vtedy, a to dokonca ako jediná v okrese, otvorila všetky študijné odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Pod vedením obetavých pedagógov, no predovšetkým vlastnou usilovnosťou sa žiaci dokázali pripraviť na svoje prvé  verejné vystúpenie - rodičia a priatelia školy im zatlieskali už na polročnom koncerte vo fenruári 2007.

          Bohatá koncertná činnosť žiakov a učiteľov je vôbec charakteristickou črtou školy. Žiaci ju navštevujú kvôli naplneniu svojej prirodzenej túžby po tvorivosti. Postupne sa učia  orientovať v umeleckých žánroch. Hra na hudobných nástrojoch, spev, tanec, dramatický a výtvarný prejav sa stávajú ich celoživotnou potrebou a prostriedkom, ako spoznávať seba a  chápať okolie. Verejné vystupovanie, ku ktorému sú žiaci vedení, im pomáha nielen precítiť interpretované diela, ale pestuje v nich schopnosť sústrediť sa na konkrétny výkon a získať zdravé sebavedomie ako devízu pre celý budúci život.

          SZUŠ Talent-Um vznikla ako alternatíva v umeleckom vzdelávaní na základnom stupni. Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, ale aj otvorený, ľudský prístup a dialóg medzi učiteľom a žiakom. Škola sa snaží napĺňať podstatu vzdelávania - odovzdávať poznatky a skúsenosti učiteľov žiakom - svojim následovníkom. V jej priestoroch vládne duch tvorivosti a atmosféra  rodiny. V žiadnom prípade nie strach zo zlých známok či bezduchý samoúčelný dril.

          Nové priestory na Okružnej ulici 3552 (september 2009) priniesli širšie možnosti rozvíjať nadanie detí. Zvýšil sa počet tried a zlepšilo materiálne vybavenie. Napr. žiaci hudobného odboru majú k dispozícii špičkové nástroje. Svoje výkony si môžu dokonca nahrávať v profesionálne vybavenom štúdiu a učiť sa pri počúvaní záznamu. Výtvarný odbor dostal techniku  na výučbu počítačovej grafiky. V budove školy sú dve tanečné sály, ktoré slúžia aj na koncertnú činnosť. Jednotlivé odbory pripravujú spoločné multimediálne projekty. 

          Škola si pre skvalitnenie vyučovania pozýva pravidelne externých spolupracovníkov a organizuje rôzne workshopy, kde sa žiaci oboznamujú s najnovšími poznatkami. Škola úzko spolupracuje so všetkými významnými kultúrnymi inštitúciami (Zemplínske múzeum, Zemplínska knižnica Gorazda  Zvonického, Zemplínske osvetové stredisko, Vihorlatské osvetové stredisko, Vihorlatské múzeum) Vynikajúce väzby a kontakty majú žiaci a učitelia v oblasti folklóru  (Zemplín, Zemplínik, Chemlon, Chemloňáčik, Lipovec, Rovina).

          Široký záber učiva pomáha žiakom a absolventom uplatniť sa individuálne alebo v súboroch od vážnej hudby cez folklór až po populárne žánre. Mnohí po ukončení základného štúdia pokračujú v ďalšom umeleckom vzdelávaní.  Prirodzenú súťaživosť a motiváciu žiakov podporuje účasť a dosahované výsledky v regionálnych i celoštátnych konfrontáciách. Z prehliadok a súťaží si žiaci všetkých odborov pravidelne prinášajú ceny, medaily či diplomy, ktoré zdobia steny školy.

      

     Príďte sa sami presvedčiť - v našej škole ste vždy srdečne vítaní!

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje