• Prijímacie skúšky - termíny

     • Riaditeľ školy určuje

      prijímacie skúšky - Detský folklórny súbor ZEMPLINÍK

      7. a 8. septembra 2020 od 14,00 - 17,00 h

      Uchádzači o ďalšie odbory, ktorí nestihli prijímacie skúšky, budú preskúšaní začiatkom septembra. O termínoch budeme informovať.

     • Podporte talent svojich detí

     • Poskytnutím 2 % z Vašich daní pomôžete na ceste k rozvíjaniu mladých talentov. Ďakujeme :)

      Pri vypisovaní ročného zúčtovania dane u svojho zamestnávateľa zadáte údaje školy. Alebo si vyžiadajte v našej škole "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". 

     • Talent-UM je cesta k umeniu...

     • Nový školský rok 2020/21 je za dverami. Myslite dopredu a prihláste sa elektronickou prihláškou.


      Učitelia všetkých odborov SZUŠ Talent-UM pripravili toto video...

     • Prijímacie pohovory na školský rok 2020/21

     • Elektronickú prihlášku nájdete v hornom menu stránky. O termínoch prijímacích skúšok pre jednotlivé odbory budeme uchádzačov informovať.

     • Obnovenie skupinového vyučovania od 10.6.2020

     • Od stredy 10.6.2020 sa obnovuje na SZUŠ Talent-UM a jej pobočkách aj skupinová forma vyučovania. Dobrovoľne, podľa "starých" rozvrhov. Viac u triednych učiteľov. :)

     • Dostupná elektronická prihláška na šk. rok 2020/21

     • pre viac info kliknite TU

      Termín na doručenie prihlášky je do 30.6.2020!

     • Obnovené vyučovanie od 1.6.2020

     • Podľa Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy je od 1.6.2020 na škole obnovené vyučovanie v individuálnej forme (hudobný odbor). Skupinové vyučovanie pokračuje v dištančnej forme.

     • Flautové trio

     • triedna učiteľka Nikola Mesarošová

        

      1. flauta - Alica Hrdinská, 2. flauta - Lucia Čeklovská, 3. flauta - Nikola Mesarošová

     • Videá na jednom mieste

     • Od teraz si v hornom menu stránky môžete pozrieť všetky zverejnené videá žiakov školy. Pridávame ich chronologicky, najnovšie hore. Všetci žiaci, ktorí sú zverejnení na stránke školy majú podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

     • Malé klavíristky

     • Triedna p. učiteľka Iveta Burašová

        

     • Spevácka zložka detského folklórneho súboru Zempliník

     • cvičíme a spievame z domu:)

      tr. učiteľka Lucia Berešová

     • Nehodnotené predmety

     • V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 30.4.2020 oznamuje riaditeľ školy predmety, ktoré nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

      Hra v súbore, hra v orchestri
      Tanečná prax
      Práca v súbore
      Komorný, zborový spev
      Súborová práca

     • Tanečná príprava doma

     • apríl 2020

      triedy p. uč. Martiny Popaďákovej

     • Spestrime si 1. máj:)

     • spevácka zložka DFS Zempliník, triedna učiteľka Lucia Berešová

     • K 1. máju na ľudovú nôtu...

     • Sofia Lukáčová (akordeón), Hore, ribki, hore (ľudová pesnička), triedny učiteľ Ján Grocký

     • Po vychodňarski je to najšumňejši :)

     • Lucia Štofová, žiačka literárno-dramatického odboru

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Zátišie, ilustrácia, komiks
  • 3D obrázok
  • Kultúrny zážitok
  • Grafolist
  • Komiks
  • Veselý zážitok
  • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
  • Obrys, útvar
  • Deň Zeme
  • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
  • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
  • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)