• Poplatky za štúdium

   • Študijný poplatok sa uhrádza na číslo účtu

    SK19 5600 0000 0042 2719 0003.

    V platbe je nutné uviesť Variabilný symbol daného učiteľa
    a do správy napísať školský rok a polrok, za ktorý je platby uhradená.

     

    Ceny študijného pre žiakov, ktorí majú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie:

    Odbor

    Ročník

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    Tanečný odbor

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    Prípravné štúdium

    7 €

    I. stupeň

    7 €

    II. stupeň

    7 €

    Štúdium pre dospelých

    35 €

     

    Zápisné na jeden školský rok je 3 €.

     

    _____________________________________________________

     

     

    Ceny študijného pre žiakov DFS Zemplínik: 5 €/mesačne.

    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.

     

     

    _____________________________________________________

     

     

    Ceny študijného pre žiakov, ktorí nemajú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie:

    Odbor

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    55 €

    Tanečný odbor

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    35 €

     

    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.

    Zápisné sa uhrádza spoločne s platbou za I. polrok.

     

    _____________________________________________________

     

    Termíny vyplatenia školného:

    1. Ak žiak vypláca školné polročne, termíny vyplatenia sú:

     1. I. polrok – 31.10. 2019 (aj termín pre vyplatenie ročného školného)

     2. II. polrok – 28. 2. 2020

     

    Ceny platné od 2.9.2019.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 skola@szusmi.sk
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • skola@szusmi.sk
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
  • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
  • Vianočné predstavenie 2.12.2019
  • Kto je mojim ochrancom
  • Vianočný predaj výrobkov žiakov 2019
  • Svet, ktorý v sebe nosím - 26.10.2019
  • Ako baba Pačmaga ženícha zháňala
  • Stavanie mája - Elokovaná trieda Trebišov
  • Tamarka a jej hračky
  • Cesta rozprávkou (el. trieda Trebišov)
  • Koncert pre MŠ
  • Hráme si doma