• Poplatky za štúdium

   • Študijný poplatok sa uhrádza na číslo účtu

    SK19 5600 0000 0042 2719 0003.

    V platbe je nutné uviesť Variabilný symbol daného učiteľa
    a do správy napísať školský rok a polrok, za ktorý je platby uhradená.

     

    Ceny študijného pre žiakov, ktorí majú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie:

    Odbor

    Ročník

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    Tanečný odbor

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    Prípravné štúdium

    7 €

    I. stupeň

    7 €

    II. stupeň

    7 €

    Štúdium pre dospelých

    35 €

     

    Zápisné na jeden školský rok je 3 €.

     

    _____________________________________________________

     

     

    Ceny študijného pre žiakov DFS Zemplínik: 5 €/mesačne.

    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.

     

     

    _____________________________________________________

     

     

    Ceny študijného pre žiakov, ktorí nemajú v našej škole podpísané čestné vyhlásenie:

    Odbor

    Cena/mesiac

    Hudobný odbor

    55 €

    Tanečný odbor

    Výtvarný odbor

    Literárno-dramatický odbor

    35 €

     

    Zápisné na jeden školský rok je 5 €.

    Zápisné sa uhrádza spoločne s platbou za I. polrok.

     

    _____________________________________________________

     

    Termíny vyplatenia školného:

    1. Ak žiak vypláca školné polročne, termíny vyplatenia sú:

     1. I. polrok – 31.10. 2019 (aj termín pre vyplatenie ročného školného)

     2. II. polrok – 28. 2. 2020

     

    Ceny platné od 2.9.2019.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Zátišie, ilustrácia, komiks
  • 3D obrázok
  • Kultúrny zážitok
  • Grafolist
  • Komiks
  • Veselý zážitok
  • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
  • Obrys, útvar
  • Deň Zeme
  • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
  • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
  • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)