• Úspešní absolventi našej školy

    • BEDNÁROVÁ Antónia - Súkromné konzervatórium Košice, herectvo 

      

     BIRKOVÁ Nina - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, husle

      

     BURAŠOVÁ Alžbeta - Štátne konzervatórium Košice, priečna flauta

      

     DOMORÁD Peter - Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov, cimbal

      

     FEDORKOVÁ Simona - Štátne konzervatórium Košice, muzikálové herectvo

      

     GERGEĽ Maroš - Stredná škola úžitkového výtvarníctva Košice, externý dizajn

      

     GUBOVÁ Tina - Štátne konzervatórium Košice, cimbal

      

     HAJAŠ Milan - Štátne konzervatórium Košice, spev

      

     HILČANSKÝ Peter - Vysoká škola múzických umení Bratislava, ateliér zvukovej skladby

      

      HRICKO Miroslav - Štátne konzervatórium Košice, tanec 

      

     HUJDIČOVÁ Angelika - Štátne konzervatórium Košice, spev

      

     HUŇAROVÁ Anna - Štátne konzervatórium Košice, herectvo

      

     IVANOVÁ Barbora - Štátne konzervatórium Košice, spev

      

     JACKOVÁ Miroslava - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, hudobné umenie

      

     JURKOVÁ Kristína - Súkromné konzervatórium Košice, herectvo

      

     JUROVÁ Monika - Štátne konzervatórium Košice, klavír

      

     KIRNÁG Juraj - Štátne konzervatórium Košice, klarinet

      

     KISLANOVÁ Natália - Štátne konzervatórium Košice, spev

      

     KIŠŠ Jakub - Vysoká škola múzických umení, hudobná komopzícia

      

      KOLESÁR Niko - Štátne konzervatórium Košice, klavír

      

     KOLESÁROVÁ Katarína - Štátne konzervatórium Košice, herectvo

      

      KOVÁČOVÁ Klaudia - Štátne konzervatórium Košice, spev

      

     LECHMANOVÁ Ivana - Štátne konzervatórium Košice, herectvo

      

     MAGYAR Gabriel - Akadémia umení Banská Bystrica, herectvo

      

     MAŠKOVÁ Lea - Štátne konzervatórium Košice, tanec

      

      MESAROŠOVÁ Nikola - Štátne konzervatórium Košice, priečna flauta

      

     PETRUŠOVÁ Lýdia - Vysoká škola múzických umení Bratislava, herectvo

      

     SALANCIOVÁ Ingrid - Štátne konzervatórium Bratislava, herectvo

      

     SOKIROVÁ Martina - Štátne konzervatórium Košice, spev

      

     SOTÁKOVÁ Anna - Štátne konzervatórium Košice, tanec

      

      SZATMÁRY Ľudovít - Štátne konzervatórium Košice, kompozícia 

      

     ŠOGANOVÁ Barbora - Štátne konzervatórium Banská Bystrica, herectvo

      

     TKÁČ Pavol - Vysoká škola múzických umení Bratislava, ateliér zvukovej skladby

      

     TOMKOVÁ Emma - Štátne konzervatórium Košice, klavír

      

      VAĽO Jozef - Vysoká škola múzických umení Bratislava, tanec 

      

     ŽENČÁKOVÁ Veronika - Štátne konzervatórium Košice, tanec

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 skola@szusmi.sk
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • skola@szusmi.sk
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
  • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
  • Vianočné predstavenie 2.12.2019
  • Kto je mojim ochrancom
  • Vianočný predaj výrobkov žiakov 2019
  • Svet, ktorý v sebe nosím - 26.10.2019
  • Ako baba Pačmaga ženícha zháňala
  • Stavanie mája - Elokovaná trieda Trebišov
  • Tamarka a jej hračky
  • Cesta rozprávkou (el. trieda Trebišov)
  • Koncert pre MŠ
  • Hráme si doma