• Oceňovanie darcov krvi 21.11.2019

    • "Chcela by som vysloviť veľké ďakujem SZUŠ Talentum, ktorá nám naozaj promptne vyšla v ústrety, pomohla pri zabezpečení programu a ponúkla aj technickú podporu počas oceňovania bezpríspevkových darcov krvi z regiónu. Srdečne ďakujem žiakom Martinovi Petrúňovi, Dávidovi Pulkovi, Jurajovi Hadžalovi a Saši Lodovej.

     Profesionálnym výkonom a hrou na akordeón, husle, gitaru a klavír navodili slávnostnú atmosféru, ktorá vydržala počas celého odovzdávania najvyšších ocenení Slovenského Červeného kríža za dobrovoľné darovanie krvi v obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach."

     Mgr. Alena Kniežová

     riaditeľka

     Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje