• Vyhlásenie o bezpríznakovosti - od 12.9.2021 povinné!

     • Okres Michalovce je od 12.9.2021 vyhlásený za ORANŹOVÝ okres, preto podľa platného Školského semafóru je povinnosťou zákonného zástupcu neplnoletého žiaka potvrdiť "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Odporúčame podať vyhlásenie elektronicky cez konto edupage. Prípadne papierovou formou triednemu učiteľovi.

      Keďže štúdium v ZUŠ nie je pravidelným denným štúdiom, ďalšie vyhlásenie bude potrebné podať až po prípadnej absencii žiaka na pravidelnej hodine v ZUŠ.

     • Výsledky prijímacích skúšok do DFS Zemplínik

     • Kód žiaka

       

      prípravné štúdium

      2366857

      6712295

      202122dfs007

      7164815

      202122dfs004

      3585917

      202122dfs018

       

      Z1

      202122dfs006

      8714432

      5381839

      4837921

      202122dfs009

      202122dfs010

      8814372

      2588325

      9564967

       

      Z2

      6471918

      202122dfs012

      202122dfs008

       

      Z3

      202122dfs011

       

      Z4

      202122dfs001

       

      SPEV DFS Zemplínik

      202122dfs002

      3182238

   • Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@szustalentum.sk
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • talentum.riaditel@gmail.com
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje