• Informácie k hodnoteniu I. polroka a zmena príspevku

     • Výpis hodnotenia za I. polrok dostanú žiaci elektronicky do EduPage rodičovského konta 31.1.2022.

      V piatok 4.2.2022 sú polročné prázdniny :)

      Zriaďovateľ školy rozhodol od 1.2.2022 o znížení príspevku pre skupinové vyučovanie o polovicu:

      • tanečný, výtvarný, LDO a OAMT 4 €/mesiac/žiak
      • prípravka tanca 8 €
      • viacodboroví a samoplatci 18 €
      • DFS Zemplínik 3 €, samoplatci (15 €/mesiačne)

      Príspevok za individuálnu formu a obligáty zostal bez zmeny. Viac info u triednych učiteľov a TU

       

     • Opatrenia podľa nového školského semafóru

     • Podľa aktualizované Školského semafóru z 25.1.2022 sú pre ZUŠ odporúčané tieto opatrenia:

      • pre žiakov do 12 rokov a 2 mesiacov - Odporúčaný OTP režim (školský samotest z kmeňovej školy). Pri individuálnej forme bez obmedzení. Potrebné elektronické "Vyhlásenie o bezpriznákovosti".
      • pre žiakov od 12 rokov a 2 mesiacov - Režim OTP (školský samotest) + Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom. Potrebné elektronické "Vyhlásenie o bezpriznákovosti". Pri individuálnej forme bez obmedzení. Dospelí poslucháči režim OTP.

      Vyhlásenia o bezpríznakovosti, použití AG samotestu alebo výnimke z karantény zadávajte cez rodičovské konto EduPage. Ak žiak z kmeňovej školy alebo z domáceho prostredia má nariadenú karanténu, ZUŠ NENAVŠTEVUJE!

     • Obnovenie prezenčného vyučovania od 10.1.2022

     • Od pondelka 10. januára 2022 vyučuje SZUŠ Talent-UM prezenčne vo všetkých odboroch (aj v skupinách a bez obmedzenia počtu žiakov).

      • Dodržiavame nosenie rúšok/respirátorov, rozostupy a nefyzický kontakt, dezinfekciu rúk
      • Rodič zašle cez EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" pred nástupom žiaka na vyučovanie a po absencii na vyučovaní
      • Žiak v karanténe alebo s príznakmi prenosnej choroby sa nezúčastňuje vyučovania!
      • Riadime sa platným školským semafórom
      • Covid automat a zaradzovanie okresov do farieb je zastavené do 18.1.2022

       

   • Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje