• Vyučovanie v škole od 26.4.2021

     • Od 26.4.2021 je umožnené prezenčné vzdelávanie (v škole) v individuálnej forme štúdia pre žiakov vo veku všetkých ročníkov základných škôl (ZŠ) a končiacich ročníkov stredných škôl. Viac info tu.

      Kolektívne odbory a predmety (vrátane hudobnej náuky) zostávajú v dištančnej podobe.

      Pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky).

      Pre žiakov od 5. ročníka ZŠ je potrebný negatívny test a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (vrátane negatívneho testu jedného z rodičov, alebo výnimky) - využite podanie cez edupage.

      Viac info pred nástupom do školy tu

     • Vyučovanie po Veľkej noci (od stredy 7.4.2021)

     • Aj po Veľkonočných prázdninách pokračujeme vo vyučovaní za rovnakých podmienok, teda žiaci vo veku I. stupňa ZŠ - individuálna forma: prezenčne (okrem dychov a spevov). Všetci ostatní dištančne. Nezabúdajme na dodržiavanie opatrení (R-O-R), elektronické alebo papierové čestné vyhlásenie, negatívny test aspoň jedného rodiča nie starší ako 7 dní a pozitívna nálada :)

     • Rúško verzus respirátor?

     • Žiaci vo veku I. stupňa ZŠ v SZUŠ (prezenčná výučba v škole) od 15.3.2021 nepotrebujú nevyhnutne respirátor!

      Žiaci potrebujú za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

      Pripomíname podpísanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu s preukázaním sa platného negatívneho testu rodiča (7 dňový). Odporúčame zadať cez edupage (návod).

     • Savana Talent-UM, žiaci!

     • Prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálnej formy vo veku I. stupňa ZŠ pokračuje aj od 8.3.2021. Tešme sa z toho a všetci si prajme zdravie a trpezlivosť..

      Využívajte čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti cez edupage - chránime lesy!

      Prikladáme úsmevnú nahrávku žiaka literárno-dramatického odboru. Podobnosť s inými osobami čisto náhodná! :)

     • Otvorenie SZUŠ od 3.3.2021

     • Pre žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku I. stupňa základnej školy a materskej školy sa otvára prezenčné vyučovanie. Prezenčne sa nevyučujú dychové nástroje a spev. Skupinové vyučovanie a starší žiaci pokračujú dištančne.

      Podmienka pre vstup do školy:

      • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (papierovo alebo cez edupage),
      • nahliadnutie do negatívneho testu zákonného zástupcu žiaka nie staršieho ako 7 dní
      • zákaz vstupu rodičov do budovy školy
      • dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v škole (rúško/respirátor - dezinfekcia rúk - odstupy)

      Tešíme sa na rozvíjanie talentov :)

     • Jarné prázdniny 2021

     • Od pondelka 22.2. do piatka 26.2.2021 si oddýchnite a využite jarné prázdniny. Pravdepodobne opäť dištančne sa stretáme 1.3.2021.

      Pozrite si galériu prác našich žiakov výtvarného odboru a nechajte sa inšpirovať zimnými športami.

     • Zníženie výšky príspevku v 2. polroku

     • Zriaďovateľ školy rozhodol o znížení výšky príspevku (školné) pre všetkých žiakov v 2. polroku 2020/21. Viac info TU alebo u triedneho učiteľa. Príspevok za 2. polrok je potrebné uhradiť do konca februára 2021.

     • 3. miesto v súťaži "Kto je mojim ochráncom"

     • Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach ocenila Dianku Doliňákovú, žiačku SZUŠ Talent-UM, výtvarný odbor (p. uč. Katarína Meždejová) 3. miestom v súťaži "Kto je mojim ochráncom"

     • Otvorenie školy pre všetky odbory - od 9.12.2020!

     • Riaditeľ školy na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4.12.2020 obnovuje vyučovanie pre žiakov a pedagógov všetkých odborov, ktorí spĺňajú podmienky:

      • povinnosť všetkým pedagogickým zamestnancom preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 14 dní

      • žiaci 1. – 4. ročníka základnej školy, deti predškolských zariadení bez preukázania sa negatívneho testu

      • žiaci od 5. ročníka základnej školy a strednej školy s preukázaním sa negatívneho testu nie starším ako 14 dní

      Riaditeľ školy ďalej informuje o:

      • zákaze vstupu do budovy osobám bez preukázania sa negatívnym testom

      • výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa Vyhlášky Úradu VZ SR č. 32/2020

      Obnovenie vyučovanie v jednotlivých triedach je v kompetencii triednych učiteľov a zosúladenia rozvrhov a dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení.

  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje