• Usmernenie k epidemilogickej situácii
     • Usmernenie k epidemilogickej situácii

     • SZUŠ Talent-UM Michalovce neprerušuje vyučovanie a apeluje na dodržiavanie usmernenia:

      Vážení rodičia,

      v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu a skončené jarné prázdniny v Košickom kraji si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

      Ak ste absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách – napr. Taliansko, ázijské krajiny a krajiny, v ktorých je potvrdený výskyt koronavírusu, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup.

      Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa. Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí a prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR:

      často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;

      očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami;

      zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša;

      vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky;

      ak ste chorý, liečte sa doma;

      zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

       

      Pre všetkých platí, že:

      14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);

      v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne navštíviť lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

       

      Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/

       

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

       

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu 2019 (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.

       

       

      Ľubomír Buraš, DiS. art

      riaditeľ školy

       

     • Kto je mojim ochrancom

     • Do galérie Kto je mojim ochrancom boli pridané fotografie.

      Žiaci výtvarného odboru boli ocenení v súťaži "Kto je mojim ochráncom", ktorú vyhlasoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a vyhodnotenie sa uskutočnilo v Mestskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Témou je prevencia proti týraniu detí.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 marek.hrdinsky@szustalentum.sk
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje