• Triedne koncerty v škole

     •  jún 2022 - „KONCERTKA“:

      20.6.2022 bicie nástroje – Hrdinský, 17,00 h

      21.6.2022 gitara – Jurová, Kehl, Kolesár, 16,30 h

      22.6.2022 husle – Javorská

      23.6.2022 cimbal, klavír - Kirnágová, 16,30 h

      27.6.2022 Literárno-dramatický odbor – Semanová, 16,00 h

      27.6.2022 flauty – Mesarošová, 18,00 h

      28.6.2022 klavír - Pulko, 15,30 h

      28.6.2022 klavír – Kolesárová, 17,00 h

      29.6.2022 klavír – Burašová

     • Elektronická prihláška spustená!

     • Vyplňte elektronickú prihlášku a staňte sa úspešným žiakom našej školy :)

      Prijímacie skúšky pre DFS Zemplínik sa konajú 14.-15. jún 2022 (14-17 h).

      Podmienka pre prijatie dieťaťa v školskom roku 2022/23 je rok narodenia 2016 a staršie dieťa!

      Prijímacie skúšky pre všetky ostatné odbory SZUŠ už len individuálne. Kontaktujte školu. Uzávierka prihlášok bude 13.9.2022.

       

     • Show Time Dance v Košiciach

     • V sobotu 2. apríla 2022 sa 32 žiakov tanenčného odboru zúčastnilo kvalifikácie na majstrovstvá V4 Cup Show Time Dance v Košiciach (Spoločenský pavilón). Z 8 choreografií (skupina, trio, sólo) pod vedením Maríny Gregovej žiaci získali 6 zlatých umiestnení a 2 strieborné miesta. Po dvoch rokoch nesúťaženia boli žiaci pripravení veľmi dobre a hlavne vysoko motivovaní a nadšení.

     • Informácie k hodnoteniu I. polroka a zmena príspevku

     • Výpis hodnotenia za I. polrok dostanú žiaci elektronicky do EduPage rodičovského konta 31.1.2022.

      V piatok 4.2.2022 sú polročné prázdniny :)

      Zriaďovateľ školy rozhodol od 1.2.2022 o znížení príspevku pre skupinové vyučovanie o polovicu:

      • tanečný, výtvarný, LDO a OAMT 4 €/mesiac/žiak
      • prípravka tanca 8 €
      • viacodboroví a samoplatci 18 €
      • DFS Zemplínik 3 €, samoplatci (15 €/mesiačne)

      Príspevok za individuálnu formu a obligáty zostal bez zmeny. Viac info u triednych učiteľov a TU

       

     • Opatrenia podľa nového školského semafóru

     • Podľa aktualizované Školského semafóru z 25.1.2022 sú pre ZUŠ odporúčané tieto opatrenia:

      • pre žiakov do 12 rokov a 2 mesiacov - Odporúčaný OTP režim (školský samotest z kmeňovej školy). Pri individuálnej forme bez obmedzení. Potrebné elektronické "Vyhlásenie o bezpriznákovosti".
      • pre žiakov od 12 rokov a 2 mesiacov - Režim OTP (školský samotest) + Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom. Potrebné elektronické "Vyhlásenie o bezpriznákovosti". Pri individuálnej forme bez obmedzení. Dospelí poslucháči režim OTP.

      Vyhlásenia o bezpríznakovosti, použití AG samotestu alebo výnimke z karantény zadávajte cez rodičovské konto EduPage. Ak žiak z kmeňovej školy alebo z domáceho prostredia má nariadenú karanténu, ZUŠ NENAVŠTEVUJE!

     • Obnovenie prezenčného vyučovania od 10.1.2022

     • Od pondelka 10. januára 2022 vyučuje SZUŠ Talent-UM prezenčne vo všetkých odboroch (aj v skupinách a bez obmedzenia počtu žiakov).

      • Dodržiavame nosenie rúšok/respirátorov, rozostupy a nefyzický kontakt, dezinfekciu rúk
      • Rodič zašle cez EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" pred nástupom žiaka na vyučovanie a po absencii na vyučovaní
      • Žiak v karanténe alebo s príznakmi prenosnej choroby sa nezúčastňuje vyučovania!
      • Riadime sa platným školským semafórom
      • Covid automat a zaradzovanie okresov do farieb je zastavené do 18.1.2022

       

     • Kalendár 2022 - podporte mladé talenty

     • Škola pripravila pre žiakov ale aj širokú verejnosť závesný kalendár pre rok 2022. Je tvorený z prác žiakov výtvarného odboru. Formát A3 (32 x 50 cm), 13 listov. Cena 9 €/ks. 

      Potešte svojich blízkych a podporte umelecké školstvo :)

      Objednávky: 

      0918 858 710, talentum.riaditel@gmail.com

      0908 113 795, marek.hrdinsky@szustalentum.sk

      Vyzdvihnutie po dohode alebo v škole (aj počas prázdnin). Možnosť platby na účet SK19 5600 0000 0042 2719 0003. V poznámke uveďte meno a priezvisko objednávateľa.

  • Kontakty

   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje