• Zatvorenie SZUŠ Talent-UM Michalovce od 13.3.2020!
     • Zatvorenie SZUŠ Talent-UM Michalovce od 13.3.2020!

     • Riaditeľ školy vyhlasuje chrípkové prázdniny na piatok 13.3.2020. Po zasadnutí ústredného krízového štábu zo dňa 12.3.2020 bude škola uzatvorená pre karanténne opatrenia od 16.3.2020 do odvolania.

      Učitelia budú kontaktovať svojich žiakov cez edupage alebo inými multimediálnymi prostriedkami.

    • Usmernenie k epidemilogickej situácii
     • Usmernenie k epidemilogickej situácii

     • SZUŠ Talent-UM Michalovce neprerušuje vyučovanie a apeluje na dodržiavanie usmernenia:

      Vážení rodičia,

      v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu a skončené jarné prázdniny v Košickom kraji si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

      Ak ste absolvovali dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách – napr. Taliansko, ázijské krajiny a krajiny, v ktorých je potvrdený výskyt koronavírusu, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup.

      Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa. Súčasne žiadame všetkých rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí a prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR:

      často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;

      očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami;

      zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša;

      vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky;

      ak ste chorý, liečte sa doma;

      zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

       

      Pre všetkých platí, že:

      14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť);

      v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne navštíviť lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

       

      Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/

       

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

       

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu 2019 (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.

       

       

      Ľubomír Buraš, DiS. art

      riaditeľ školy

       

     • Podporte talent svojich detí

     • Poskytnutím 2 % z Vašich daní pomôžete na ceste k rozvíjaniu mladých talentov. Ďakujeme :)

      Pri vypisovaní ročného zúčtovania dane u svojho zamestnávateľa zadáte údaje školy. Alebo si vyžiadajte v našej škole "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". 

     • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy

     • Do galérie Klavíristi - konzervatoristi - pre žiakov školy, 5.2.2020 boli pridané fotografie.

      5.2.2020 na pôde SZUŠ Talent-UM žiaci Konzervatória na ul. Timonovej v Košiciach predstavili svoju strednú umeleckú školu a hudobný odbor, oddelenie klavír. Medzi inými vystúpila aj bývalá žiačka SZUŠ Talent-UM Ema Tomková.

     • Kto je mojim ochrancom

     • Do galérie Kto je mojim ochrancom boli pridané fotografie.

      Žiaci výtvarného odboru boli ocenení v súťaži "Kto je mojim ochráncom", ktorú vyhlasoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a vyhodnotenie sa uskutočnilo v Mestskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Témou je prevencia proti týraniu detí.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

  • Veselý zážitok
  • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
  • Obrys, útvar
  • Deň Zeme
  • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
  • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
  • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)
  • Veľká noc očami žiakov výtvarného odboru
  • Výtvarná výstava - z domu - perspektíva a štúdia ucha ceruzou
  • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
  • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
  • Vianočné predstavenie 2.12.2019